Wedding Photography - Kenneth Provost

Bruiloften. 


Die ene speciale dag die je altijd van droomde met je geliefde partner. Ik hou van het vastleggen van bruiloften. Alle liefde en blije gezichten om me heen, iedereen op één plek lachend en vol van plezier.

Ik probeer altijd om de gebeurtenissen vast te leggen zoals ze gebeuren, de schoonheid, de details en zelfs de drama die zich voordoet zal niet aan mij lens ontsnappen.

Wanneer mensen terug kijken naar de foto's na hun geweldige dag en bij elke blik die zij nemen een glimlach tevoorschijn brengen.

Wel.. dat zijn de  foto's die voor eeuwig zullen bij blijven.. En daar streef ik naar.

U wil informatie? Druk op de knop contact.


Weddings.


That special day you have always wanted with your beloved partner. 

I love capturing weddings as I can feel the love and happy faces all around me.

Everyone you love in one place smiling and having fun. 

I always try to capture the events as they happen, the beauty, details and even the drama.I will capture all those moments because those are the one that matters.

When people look back at the pictures after a great day and smile with every glimpse they take.. Those pictures are the ones who last for ever..

You want your Wedding captured or you want information?  

Push the contact button.

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs